Monday, March 1, 2021
Home Tags Chrome 76

Chrome 76

การอัปเดตของ Chrome จะหยุดการตรวจสอบโหมดไม่ระบุตัวตน

โหมดไม่ระบุตัวตนของ Chrome ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อไม่นานมานี้ มีบางเว็บไซต์ตรวจสอบการเรียกดูแบบส่วนตัวและยืนยันว่าต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนจึงจะสามารถอ่านบทความได้ ทาง Google จึงเห็นว่าเป็นข้อบกพร่องและตั้งใจที่จะกำหนดสิ่งที่ถูกต้อง โดยทางบริษัทจะใช้ Chrome 76 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 นี้ เพื่อปิดช่องโหว่ที่ไซต์สามารถตรวจสอบเฟรมเวิร์ก FileSystem ของ Chrome (ปิดการใช้งานในโหมดไม่ระบุตัวตน) และใช้การตรวจสอบเซสชันส่วนตัว Google จะเปลี่ยนวิธีอื่น ๆ ในการตรวจจับแบบไม่ระบุตัวตนในอนาคต บริษัทยักษ์ใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตกล่าวว่า นี่เป็นเรื่องของการเคารพจุดประสงค์อย่างยิ่งของโหมดไม่ระบุตัวตน: การรักษาความเป็นส่วนตัว ในขณะที่ผู้คนใช้การท่องเว็บแบบส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินในเว็บไซต์ผู้คนอาจมีเหตุผลที่ร้ายแรงกว่า พวกเขาอาจพยายามหลีกเลี่ยงพันธมิตรที่ไม่เหมาะสมหรือการกดขี่ทางการเมืองเป็นต้น Google...