Log

” พัฒนาการ HiveText.com “

07/08/2018
– เพิ่มหมวด Head Line ( พาดหัวข่าวรายวัน )

29/05/2018
oatsak1998 ร่วมเขียนบทความ

28/05/2018
Wutotaku ร่วมเขียนบทความ

27/05/2018
khwantida ร่วมเขียนบทความ

26/05/2018
padlomcool ร่วมเขียนบทความ

24/05/2018
Carminus E. ร่วมเขียนบทความ

23/05/2018
– เพิ่มหมวด Story

22/05/2018
4th of Dezem ร่วมเขียนบทความ

21/05/2018
Pattanakorn B. ร่วมเขียนบทความ

20/05/2018
– เข้ารหัส SSL ( https ) เพื่อเวบปลอดภัยขึ้น

19/05/2018
kuangufo ร่วมเขียนบทความ

18/05/2018
Panisara J. ร่วมเขียนบทความ

17/05/2018
– ออกแบบ Logo
– เขียนบทความแรก
tnktheory ร่วมเขียนบทความ

16/05/2018
– ข่าวเทคโนโลยีมีใหม่ทุก 10 นาที  สำนักข่าวไทยนำมาเล่าไม่ทันต่อเหตุการณ์
– จึงเกิดแนวคิดสร้าง “เวบเล่าข่าวเทคโนโลยี” เพิ่มทางเลือกให้ผู้อ่าน
– เลือกชื่อ HiveText.com
– เลือก WordPress เป็น Site template
– รัน Server บน Cloud ที่สิงคโปร์

แสดงความคิดเห็นกับบทความนี้