Electrify America จะใช้หุ่นยนต์ชาร์จรถ EV ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

ตอนนี้กำลังริเริ่มสถานีชาร์จนำร่องในซานฟรานซิสโก

คำถามพื้นฐานข้อหนึ่งสำหรับรถขับเคลื่อนด้วยตนเองและรถไฟฟ้าที่ยังคงต้องการคำตอบ นั่นคือ รถ EV จะเชื่อมต่อกับสถานีชาร์จได้อย่างไร? Electrify America และ Stable Auto ผู้อยู่เบื้องหลัง Volkswagen หวังที่จะตอบคำถามนั้น ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้กำลังร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสถานีชาร์จสำหรับยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยตนเองอยู่

สถานีนำร่องแห่งแรกของพวกเขาจะก่อตั้งขึ้นในซานฟรานซิสโก สถานีชาร์จอัตโนมัติจะยอมให้รถ EV ขับเคลื่อนด้วยตนเองเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ 150kW DC ของ Electrify America โดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์ รถยนต์จะทำการจอดด้วยตัวเองภายในที่จอดรถมาตรฐานและหุ่นยนต์ของ Stable จะพาพวกมันไปยังแหล่งพลังงาน

Wayne Killen ผู้อำนวยการการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของ Electrify America กล่าวว่า “ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยตนเองจะมีบทบาทสำคัญในการขับขี่ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถโดยสาร และตัวเลือกการชาร์จที่ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับรถ EV ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาการทดลองนั้น” โครงการนำร่องนี้จะให้บริษัทสามารถทดสอบฮาร์ดแวร์, การแก้ไขปัญหาเบื้องหลังและโมเดลธุรกิจที่มีศักยภาพ หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนคาดว่าจะพร้อมในต้นปี 2563

แสดงความคิดเห็นกับบทความนี้